A Magyar Huszár / Hungarian Hussars

Hussar (/həˈzɑr/ hə-zar, /hʊˈzɑr/, or spelling pronunciation /həˈsɑr/ hə-sar) refers to a number of types of light cavalry which originated in Hungary during the 15th century. The title and distinctive dress of these horsemen was subsequently widely adopted by light cavalry regiments in European and other armies. A number of armored or ceremonial mounted units in modern armies retain the designation of hussars.

A huszár (angolul hussar, lengyelül: husaria) magyar eredetű könnyűlovassági fegyvernem katonája. A huszár, mint lovas katona neve, 1458-ra, Mátyás király korába nyúlik vissza, amikor a király rendelkezése szerint húsz telkenként egy lovas katona kiállítására kötelezte alattvalóit.

A huszár szó keletkezése a történelem homályába vész. A legvalószínűbb elméletek szerint (pl. az 1831-ben kiadott Amerikai Enciklopédia) a husz (húsz) szóból származik, amikor (Corvinus) Mátyás király elrendelte, hogy husz-husz jobbágytelek után egy katona állíttassék a király seregéhez. Valószínűleg eredeti jelentése húsz telektulajdonos költségén kiállított katona. Feltételezhető, hogy ez a katonaállítási rendszer, illetve a fogalom már hamarabb is ismert volt, mivel egy 1403-ban kelt latin nyelvű okmány említ egy huszár kapitányt, továbbá egy valószínűleg a 15. század elején írt okmány egy Imre Huszár nevű egyént, és végül egy 1449-ben kelt okmány magyar huszárt említ. Mátyás király egy 1481-ben írt latin levelében a fekete seregén belüli könnyűlovasságot már huszároknak (hussarones) nevezi („equites levis armaturae, quos hussarones appellamus” magyarul „könnyű fegyverzetű lovasok, akiket huszároknak nevezünk”).

A szót hosszú időn át szerb eredetűnek tartották az etimológusok, azonban ma már bizonyos, hogy a magyarból származott a szerbbe és nem fordítva.

From Wikipedia, the free encyclopedia

by portillo87

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s