Holy Crown of Hungary / Szent Korona

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig. A gyakori trónviszályok idején birtoklása nagy előnyt biztosított a királyi hatalomért folytatott harcban.

A Szent Koronának az állami jelképi funkciójára épült a Szent Korona-tan, a magyar államjog fejlődésének egyik kiindulópontja. Ez a magyar alkotmányosság alapja volt az Anjou-korvégétől egészen a második világháború végéig. A tan szerint az ország alaptörvényének és jogrendszerének végső forrása a Szent Korona és mint jogi személy a Magyar Államnak felel meg. A történelmi hagyomány szerint 1038augusztus 15-énNagyboldogasszony napján, I. István magyar király a Szent Korona képében fölajánlotta Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel elkezdődött az a történelmi folyamat, amelynek során a Magyar Királyság koronázási ékszeréből a magyar államiság jelképe lett.

Hasonló, de máig élő jogi vonatkozásokat is tartalmazó koncepció épült ki a brit korona körül. A korona az angol jog szerint olyan jogi személyiségű örökíthető hivatal (corporation sole), amely a végrehajtó hatalom jogi megtestesülését képviseli. A koronák mint tárgyak (mint az angol vagy a skót koronaékszerek) a „Korona” tulajdonát képezik és nem az uralkodóét. A „Korona” egy absztrakt metonimikus képzet, amely a kormány létezésének jogi alapját biztosítja.

A magyar hagyományban sok évszázadon át Szent István koronájaként tartották számon, külföldön sokfelé ma is így nevezik. A Szent Korona tudományos kutatásának két évszázados története és a rendszerváltás után elvégzett ötvösszakmai vizsgálat nyomán a tudományos közösség számára egyértelműen elfogadottá vált, hogy a korona két, markánsan elkülönülő részből, a „görög koronából” (Corona Graeca) és az úgynevezett latin koronából (Corona Latina) áll. Az összeillesztés minősége messze elmarad az egyes részek ötvösszakmai színvonalától. A két részt III. Béla (11721196) korában állították össze Magyarországon. A két összetevő pontos származásáról, eredeti rendeltetéséről azonban még nem alakult ki teljes tudományos konszenzus.

The Holy Crown of Hungary (HungarianMagyar Szent KoronaGermanStephanskroneCroatianKruna svetoga StjepanaLatinSacra CoronaSlovakSvätoštefanská koruna), also known as the Crown of Saint Stephen, was the coronation crown used by the Kingdom of Hungary for most of its existence; kings have been crowned with it since the twelfth century. The Crown was bound to the Lands of the Crown of Saint Stephen, (sometimes the Sacra Corona meant the Land, the Carpathian Basin, but it also meant the coronation body, too). No king of Hungary was regarded as having been truly legitimate without being crowned with it. In the history of Hungary, more than fifty kings were crowned with it (the two kings who were not so crowned were John II Sigismund and Joseph II).

The Hungarian coronation insignia consists of the Holy Crown, the sceptre, the orb, and the mantle. The orb has the coat-of-arms of Charles I of Hungary (1310–1342); the other insignia can be linked to Saint Stephen.

It was first called the Holy Crown in 1256. During the 14th century, royal power came to be represented not simply by a crown, but by just one specific object: the Holy Crown. This also meant that the Kingdom of Hungary was a special state: they were not looking for a crown to inaugurate a king, but rather, they were looking for a king for the crown; as written by Crown Guard Péter Révay. He also depicts that “the Holy Crown is the same for the Hungarians as the Lost Ark is for the Jewish”

Since 2000, the Holy Crown has been on display in the central Domed Hall of the Hungarian Parliament Building.

From Wikipedia, the free encyclopedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s